O projektu

JAZYKY PRO ŽIVOT aneb jak se neztratit ve světě

Celkové trvání projektu: 1. 4. 2013 do 31. 12. 2014

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0125

Hlavním cílem projektu je vytvořit a pilotně ověřit 4 volnočasové vzdělávací programy (především pro žáky Základní školy Roztoky, okres Praha-západ, ale i pro další zájemce ze Středočeského kraje) zaměřené na podporu výuky cizích jazyků – angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny. Vzdělávací programy navazují na školní vzdělávací program ZŠ Roztoky –  individualizaci jazykové přípravy s ohledem na praktickou stránku jazyka a inovativní formy výuky (projektová výuka), s rozšířeným využíváním ICT. Vzdělávací programy povedou zkušení lektoři a rodilí mluvčí. Koncepce programů vychází z potřeb dětí zvládnout situace reálného života v cizím jazyce s ohledem na reálie zemí, ve kterých se jazyk používá.

Cílem projektu je podpora výuky cizích jazyků formou mimoškolního volnočasového.

  • kontinuální vzdělávání v oblasti cizích jazyků s přímou návazností na ŠVP školy
  • individualizaci výuky s důrazem na konverzaci
  • inovativní vyučovací metody a výukové činnosti podporující aktivní znalost jazyka
  • dostupnost zahraničních lektorů – rodilých mluvčích
  • rozvíjení gramotnosti v oblasti využívání ICT a internetu ve výuce
  • vytvořit 4 vzdělávací programy
  • vytvořit 4 brožury/skládačky „Jak se neztratit ve světě“ jako výstupní práce žáků
  • vytvořit mluvené pásmo (např. formou rozhlasové reportáže) o jednotlivých zemích
  • vytvořit sadu šablon pro interaktivní tabuli se zaměřením na řešení praktických situací v cizích jazycích.